Puuhakkeen murskausta voimalaitosalueen biokentällä

Suoritamme puupolttoaineen murskausta sähkökäyttöisellä käyttöpaikkamurskaimella Seinäjoen Voiman voimalaitosalueen biokentällä luvanmukaisesti arkisin klo 6.00-20.00 ja arkilauantaisin 8.00-18.00.

Uuden murskaimen käytön viralliset melumittaukset Seinäjoen voimalaitosalueella on tehty 24.-25.11.2020 välisenä aikana ja niiden perusteella mitatut keskiäänitasot (LAeq) olivat kaikissa mittauspisteissä selvästi alle raja-arvon 55 dB ja alittivat myös yöajan normaalitoiminnan raja-arvon 50 dB.

Mahdollisista haitoista voi olla yhteydessä seuraaviin yhteystietoihin:

  • Seinäjoen Voiman Valvomo 050 416 5538 tai
  • Pasi Salo 010 505 5325 tai
  • ELY-keskus asiakaspalvelu puh. 0295 020 900, ma–pe klo 9–16, pvm/mpm.