Kaupungin lämmittäjä, seudun työllistäjä

Seinäjoen Voiman CHP-voimalaitos sijaitsee Kyrkösjärven rannalla. Tehokas yhteistuotantovoimalaitos käyttää polttoaineenaan paikallisia uusiutuvia biopolttoaineita sekä energiaturvetta. Laitos tuottaa sähköä ja kaukolämpöä. Lisäksi Seinäjoen Voima omistaa Kapernaumin, Hanneksenrinteen ja Puhdistamonkadun lämpölaitokset ja vastaa koko kanta-Seinäjoen kaukolämmön tuotannosta. Seinäjoen Voiman omistaa EPV Energia Oy.

Lähienergiaa soilta, metsistä ja tuulesta

Seinäjoella kaukolämmön ja sähkön tuottamiseen käytetään monipuolisesti erilaisia polttoaineita. Polttoainehankinnan määrällinen painopiste on Seinäjoen lähialueilla, joten yhdessä energialaitosten käytön ja kunnossapidon kanssa Seinäjoen Voima Oy:n merkitys aluetalouden rahavirroille on yli 20 miljoonaa euroa vuodessa. Lisäksi kaukolämpöä tuotetaan sähköstä, jota käytetään, kun sääriippuvaista sähköntuotantoa (esim. aurinko-, tuuli- ja vesivoima) on valtakunnan sähköverkosta hyvin saatavilla.

Seinäjoen Voiman energialaitoksen polttoaineita ovat:

• Metsähake
• Bioteollisuuden sivutuotteet
• Sähkö
• Puupelletti
• Kierrätyspuu
• Energiaturve

Lisäksi laitosten käynnistyksissä ja varapolttoaineena käytetään vuosittain vähäisiä määriä kevyttä polttoöljyä.

Ympäristö­investointeja tulevaisuuteen

Seinäjoen Voiman CHP-laitoksella on käytössä kiertoleijutustekniikka, joka yhdessä rikinpoiston ja SCR-typenoksidien alennusjärjestelmän kanssa täyttää ns. BAT-BREF -asiakirjan päästöjen nykyiset raja-arvot. Lisäksi Kapernaumin lämpölaitoksella on käytössä savukaasupesuri, joka pesee savukaasuista mm. rikkijäämät ja kerää savukaasujen lämpöenergiaa lämmittämään kaukolämpövettä. Lisäksi kaikilla kattilalaitoksilla on käytössä joko savukaasujen sähkö- tai pussisuodatusjärjestemät.

Käytössä sertifioidut järjestelmät sekä energiatehokkuus­sopimus

Seinäjoen Voima noudattaa ISO 14001:2015 -ympäristöjärjestelmän standardia sekä ETJ+ Energiatehokkuusjärjestelmää. Järjestelmien tavoitteena on ohjata ja tukea toimintaa kohti jatkuvan parantamisen periaatetta. Molemmat järjestelmät ovat sertifioituja ja nykyiset sertifikaatit ovat voimassa ympäristöjärjestelmän osalta 15.111.2021-19.12.2024 ja energiatehokkuusjärjestelmän osalta 15.11.2021-5.12.2024. Sertifioitujen järjestelmien lisäksi voimalaitoksella on käytössä vapaaehtoinen energiatehokkuussopimus.

Seinäjoen Voiman voimalaitokset

Seinäjoen Voima vastaa koko kanta-Seinäjoen kaukolämmön tuotannosta ja sen tuotantolaitokset sijaitsevat eri puolilla Seinäjokea. CHP-voimalaitos sijaitsee Kyrkösjärven rannalla ja muita lämpölaitoksia on Kapernaumin, Hanneksenrinteen ja Puhdistamonkadun alueilla.