Puuhakkeen murskausta Seinäjoen voimalaitosalueen biokentällä

Varmistaaksemme tuotannon polttoaineet myös kylmien jaksojen ajaksi, joudumme lisäämään puupolttoaineen murskausta sähkökäyttöisellä käyttöpaikkamurskaimella Seinäjoen Voiman voimalaitosalueen biokentällä 17.1. – 31.3.2024 välisenä aikana luvanmukaisesti päivittäin klo 7.00-22.00.

Uuden murskaimen käytön virallisten melumittausten perusteella keskiäänitasot (LAeq) Seinäjoen voimalaitosalueella olivat kaikissa mittauspisteissä selvästi alle raja-arvon 55 dB ja alittivat myös yöajan normaalitoiminnan raja-arvon 50 dB.