Seinäjoen kaupunki lämpenee sähkökattilalla

Seinäjoen Voiman sähkökattila tuottaa tarvittavan määrän kaukolämpöä sopivien olosuhteiden vallitessa. Sähkökattila on ollut käytössä loppuvuodesta 2022 lähtien, ja sen teho on 40 megawattia. Sähkökattila mahdollistaa uusiutuvan ja päästöttömän energian tuottamisen kustannustehokkaasti.

Seinäjoen Voiman sähkökattila tuotti 15. toukokuuta ensimmäisen kerran tänä vuonna kaiken Seinäjoen kaupungin tarvitseman kaukolämmön. Täten polttavat tuotantolaitokset eivät olleet enää käytössä. Aloitusajankohta oli hieman aikaisempi kuin viime vuonna, jolloin sähkökattilalla tuotettiin kaikki kaupungin kaukolämpö 17. toukokuuta alkaen.

Seinäjoen Voiman toimitusjohtaja Pasi Salo arvioi sähkökattilan tuottaman kaukolämmön riittävän kaupungin tarpeisiin ainakin tuleville muutamalle päivälle. Tilanteeseen vaikuttavat olennaisesti sähkön hinta markkinoilla sekä vallitsevat sääolosuhteet.

Sähkön hinta on ollut niin alhainen, ettei polttavaa teknologiaa ole kannattanut pitää toiminnassa. Sähkökattilan avulla pystytään tuottamaan kaukolämpöä halvemmalla ja uusiutuvalla lämmitysmuodolla, Salo kertoo.

Myös säät määrittävät voidaanko käyttää ainoastaan sähkökattilaa. Kun on riittävän lämmintä ja riittävän halpaa sähköä, riittää myös sähkökattilan tuottama kaukolämpö, hän lisää.

Sähkökattila otettiin käyttöön Seinäjoen Voiman CHP-laitoksella loppuvuonna 2022. Viime vuonna pelkästään sähkökattilan tuottama kaukolämpö riitti Seinäjoen kaupungin käyttöön yhteensä 9 viikon ajalle. Salo kuitenkin toteaa, ettei tulevien viikkojen tilannetta ole helppo ennustaa. Tästä johtuen kaukolämmön tuottaminen edellyttää myös varautumistoimia.

– Polttavan teknologian käynnistäminen ja pysäyttäminen eivät tapahdu nappia painamalla. Polttoainekuljetukset ja tuotannon lisäaineet on järjesteltävä, sekä mahdollisesti lisähenkilöitä käynnistyksiin. Tässä suhteessa sähkökattilan käyttäminen on huomattavasti helpompaa.

Lisätietoja: Pasi Salo, toimitusjohtaja, Seinäjoen Voima Oy, puh. 010 505 5325