Seinäjoen Voima on vähentänyt CO2-päästöjä uudella sähkökäyttöisellä käyttöpaikkamurskaimella

Seinäjoen Voima siirtyi käyttämään sähkökäyttöistä käyttöpaikkamurskainta marraskuussa 2020. Käyttöpaikkamurskaimella murskataan voimalaitoksen biokentällä puuraaka-ainetta hakkeeksi, käytettäväksi voimalaitoksen polttoaineena.

Polttomoottorikäyttöisestä mobiilimurskauksesta on luovuttu ja nyt murskaus tehdään sähköllä ja näin myös päästöt vähenevät.

– Energiantuotantoportfoliomme muuttuessa vähäpäästöisemmäksi, pyrimme myös tehostamaan toimintojamme ja vähentämään päästöjä käytännön toiminnassamme. Tämä sähkökäyttöinen käyttöpaikkamurskain on jälleen hyvä esimerkki siitä, toteaa Seinäjoen Voiman toimitusjohtaja Pasi Salo.

– Käytännön tasolla, vuosittain uusi käyttöpaikkamurskain on vähentänyt päästöjä noin 100 henkilöauton keskimääräisen vuosikulutuksen CO2-päästöjen määrän*. Tämän lisäksi voimalaitoksen biokentällä tehty haketus on energiatehokkaampaa ja ympäristöystävällisempää, koska vähennämme päästöjä myös puun kuljetuksissa, painottaa Salo.

Lisätietoja: Pasi Salo, toimitusjohtaja, Seinäjoen Voima, p. 010 505 5325

*Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keskimääräinen CO2-päästö oli vuoden 2020 lopussa 153,5 g/km. (Lähde: https://liikennefakta.fi/fi/ymparisto/henkiloautot/hiilidioksidipaastot)