Seinäjoen Voimalle ISO 14001 -ympäristösertifikaatti ja Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ+) -sertifikaatti

Seinäjoen Voimalle myönnettiin ISO 14001 -standardiin perustuva ympäristöhallintajärjestelmäsertifikaatti joulukuussa 2018. Samalla voimalaitoksen toiminnalle myönnettiin Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ+) -sertifikaatti. Auditoinnissa saatiin lisäksi positiivinen erityismaininta muun muassa johdon sitoutumisesta ympäristöjohtamisjärjestelmään sekä energiatehokkuuden parantamiseen.

”Nämä sertifikaatit ovat meille osoitus siitä, että teemme asioita lupaustemme mukaisesti ja oikein. Auditointien avulla toiminnan eri osa-alueita ja niiden toimivuutta käydään laajalti ja järjestelmällisesti läpi. Tämä on erinomainen tilaisuus saada katsaus käytäntöjen toimivuudesta ja samalla pohtia, onko joillakin osa-alueilla kehitystarpeita”, sanoo EPV Energia Oy:n Lämpö-liiketoiminta-alueen vetäjä Mats Söderlund.

Auditoinnissa havaittiin tällä kertaa yksi lievä poikkeama. Tämä havainto oli, että voiteluaineiden varastotynnyreiden alta puuttui valuma-allas. Korjaaviin toimenpiteisiin ryhdyttiin välittömästi auditoinnin jälkeen. Selvitimme minkälainen valuma-altaan pitää olla ja nyt ohjeistuksien mukainen allas on asennettuna paikoillaan.

Seinäjoen Voiman käytännöt ja datan seuranta saivat erityiskiitosta

Seinäjoen Voima sai erityiskiitosta auditoijalta siitä, miten hyvin voimalaitoksen toiminnasta on saatavilla dataa ja että sitä seurataan ja analysoidaan systemaattisesti. Voimalaitoksella on esimerkiksi tarkat taulukot, joilla seurataan energiankulutusta ja päästöjä.

”Kiitos ja kunnia tästä sertifikaatista menee koko henkilökunnalle. Jokainen tekee oman osansa toimenpiteisiin. Mahtava juttu, että saimme jälleen uusittua sertifikaatin”, kiittelee Seinäjoen Voiman vetäjä Pasi Salo.

Lisätietoja: EPV Energia Oy, johtaja, lämpövoimatuotanto, Mats Söderlund, 010 505 5059