Seinäjoen Voiman johtamis- ja energiatehokkuusjärjestelmien sertifikaatit uusittu

Seinäjoen Voiman johtamisjärjestelmän ISO 14001:2015 ja ETJ+ energiatehokkuusjärjestelmän sertifikaatit uusittiin marraskuussa 2021. Sertifikaatit ovat voimassa joulukuuhun 2024 saakka. Järjestelmien uudelleensertifiointiin tähtäävän auditoinnin painopistealueina olivat jatkuva parantaminen sertifiointijakson aikana sekä uuden ympäristöluvan vaatimusten täyttyminen.

– Molemmilta painopisteiltä tuli arvosanaksi 4, eli hienosti on suoriuduttu, vaikka maailmantilanne on ollut haastava, toteaa Seinäjoen Voiman toimitusjohtaja Pasi Salo.

ISO 14001 on kansainvälisesti tunnetuin ympäristöjärjestelmästandardi, jonka avulla voidaan osoittaa ympäristöasioiden hallinnan olevan tarkoituksenmukaista. ETJ+ sen sijaan on kansallinen energiatehokkuusjärjestelmä. Molemmat järjestelmät perustuvat jatkuvan parantamisen periaatteeseen.

– Auditoinnissa kirjattiin suuri määrä positiivisia havaintoja. Esimerkkeinä mainittakoon dieselkäyttöisen murskaimen korvaaminen sähkötoimisella käyttöpaikkamurskaimella sekä sivutuotteiden, kuten tuhkan, 100 % hyötykäyttöaste, Seinäjoen Voiman käynnissäpitomestari Juha Hiipakka kertoo.

Pääasiallisia parannettavia osa-alueita olivat muutamat yksittäiset uudet ympäristöluvan luparajan ylitykset, CO2-laskennan hyödyntäminen ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä sekä organisaatiomuutoksen jälkeiset vastuiden ja valtuuksien päivitykset.

– Organisaatiomuutos oli tapahtunut viikko ennen auditointia, joten ymmärrettävästi kaikkia päivityksiä ei ollut ehditty tehdä kaikkiin dokumentteihin, huomauttaa Pasi Salo.

Järjestelmästandardien vaatimustenmukaisuuden noudattaminen varmistetaan vuosittaisilla ulkoisilla määräaikaisauditoinneilla ja kolmen vuoden kuluttua suoritetaan jälleen uudelleensertifiointiauditointi. Sertifioitujen johtamis- ja energiatehokkuusjärjestelmien avulla Seinäjoen Voima pystyy osoittamaan sitoutumisensa ympäristönsuojeluun ja kestävään kehitykseen sekä toimintansa jatkuvaan parantamiseen.