Seinäjoen Voiman ulkoisessa auditoinnissa ei yhtään poikkeamaa

Seinäjoen Voiman ympäristöjärjestelmän ISO 14001:2015 ja ETJ+ energiatehokkuusjärjestelmän ulkoinen auditointi suoritettiin 1.12.2023 DNV:n toimesta. DNV on johtava kansainvälinen akkreditoitujen johtamisjärjestelmien sertifiointipalveluiden tuottaja. Auditoinnissa ei kirjattu yhtään poikkeamaa. Auditoija totesi Seinäjoen Voiman johtamisjärjestelmän olevan vaikuttava ja vaatimusten mukainen perustuen arvioinnin tuloksiin. Johtamisjärjestelmäsertifikaatit säilyvät voimassa, koska poikkeamia ei kirjattu arvioinnin aikana.

Auditoinnin painopistealueena oli ”Lämpöakun ja sähkövaraajan vaikutus energiatehokkuuteen ja CO2-päästöihin”. Painopistealueelta tuli arvosanaksi 4/5.

– Ympäristöä huomioiva ja vastuullinen toiminta on Seinäjoen Voimalle tärkeää. On hienoa, että sitoutumisemme ympäristövaikutusten vähentämiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen näkyy auditoinnin tuloksissa, sanoo Seinäjoen Voiman toimitusjohtaja Pasi Salo.

Havaintoja auditoinnissa kirjattiin viisi ja positiivisia palautteita kolme kappaletta. Havainto ei ole poikkeama, mutta se voi korjaamattomana aiheuttaa poikkeaman myöhemmin. Tehdyt havainnot liittyivät jäteastioiden vanhentuneisiin merkintöihin, kemikaalirekisteriin, energianhallintajärjestelmän tavoitteisiin ja organisaation toiminnassa tapahtuneiden muutoksien vaikutuksiin järjestelmän osalta. Positiivista palautetta saatiin sähkökattilan ja lämpöakun käytön vaikutuksesta CO2-päästöjen vähentymiseen, henkilöstölle pidetyssä energiatehokkuuskampanjassa saaduista havainnoista ja valvomohenkilökunnan työskentelystä.

– Ulkoisten auditointien avulla varmistamme, että toimintamme kehittyy jatkuvasti ja toimimme ennakoivasti ympäristöasioiden hallintaan liittyen, toteaa Salo.

Lisätietoja: Pasi Salo, toimitusjohtaja, Seinäjoen Voima Oy, puh. 010 505 5325