Uudet kaukolämpöakku ja sähkökattila tuovat erinomaista joustoa energiajärjestelmään ja vähentävät CO2-päästöjä Seinäjoella

Uusi kaukolämpöakku ja sähkökattila otettiin käyttöön loppuvuodesta 2022 osaksi Seinäjoen Voiman sähköportfoliota. Uusi sähkökattila tukee erinomaisesti strategiaa ja lupausta päästöttömästä ja joustavasta energiantuotannosta- ja kulutuksesta. Yhdessä kaukolämpöakku ja sähkökattila toimivat erinomaisina komponentteina tulevaisuuden puhtaassa lämmöntuotantojärjestelmässä, ja on oleellinen osa säätöön kykenevää kapasiteettia. Jouston lisäksi uudet investoinnit vähentävät merkittävästi voimalaitoksen CO2-päästöjä.

Seinäjoen Voima on rakentanut kaukolämpöakun ja sähkökattilan Seinäjoen voimalaitosalueelle. Uusi investointi on jälleen iso päätös. Puhdas lämmöntuotantojärjestelmä on pitkäjänteinen ja päästötön ratkaisu, millä turvataan alueiden kilpailukykyinen lämmöntuotanto sekä tuetaan samalla myös uuden sääriippuvaisen energiajärjestelmän tarpeita.

Tämä lämmöntuotannon yhdistelmä tukee erinomaisesti tulevaisuuden energiajärjestelmän tarpeita, jossa yhdistetään eri teollisuusaloja (sector coupling).

– Näiden investointien avulla voimme optimoida Seinäjoen voimalaitoksen minimikuormat ja alasajojaksot entistä paremmin. Uudella sähköllä pystymme vähentämään CHP-tuotantoa sähkömarkkinan heikoimpina hetkinä. Samalla vähennämme turpeen turhaa käyttöä ja edelleen päästöjä, sanoo Seinäjoen Voiman toimitusjohtaja Pasi Salo.

Seinäjoelle suunnitellun kaukolämpöakun tilavuus on 10 000 m3, energiaa varastoon mahtuu 400 MWh ja sen lataus- sekä purkuteho on 40 MW. Sähkökattilan teho on 40 MW. Uusien nyt käyttöönotettujen ratkaisujen avulla vähennetään vuositasolla jopa 7 200 tonnia CO2-päästöjä.

Seinäjoen voimalaitosalue tarjoaa erinomaisen toimintainfran uudelle yhteishankkeelle

Sijoituspaikkana Seinäjoen Voiman voimalaitosalue on hyvä.

– Suurin lämmön- ja sähköntuotanto tulee tällä hetkellä tältä alueelta. On siis hyvä, että myös uusia ratkaisuja ohjataan sen läheisyyteen. Lisäksi alueella on olemassa vahva sähkönsiirto- ja voimalaitosinfra, joiden avulla projektin kustannukset pidetään kohtuullisina, tarkentaa Salo.

Seinäjoen laitosalueella tuotanto muuttuu täysin päästöttömäksi jo 2020-luvun aikana

Linjauksemme mukaan energiantuotanto muuttuu täysin päästöttömäksi jo 2020-luvun aikana.

– Kuten edellä todettiin, uusien kaukolämpöakun ja sähkökattilan avulla ei tuoda vaan joustoa sähköjärjestelmään, vaan sen avulla pystytään myös radikaalisti laskemaan tuotannon CO2-päästöjä. Tämä on tärkeä iso askel kohti kokonaan päästötöntä lämmön- ja sähköntuotantojärjestelmää, tarkentaa Salo ja jatkaa.

– Jatkossakin etsitään koko ajan uusia keinoja joustavaan sähköntuotantoon ja -kulutukseen, energian varastointiin, hukkalämpöjen hyödyntämiseen, ja tätä kautta mennään kohti päästötöntä energiantuotantoa.

Sähkökattilan ja lämpöakun rakentamisen yhteiskustannus on noin 6 miljoonaa euroa. Investointiin on myös myönnetty Business Finlandin energiatuki.

Lisätietoja: Pasi Salo, toimitusjohtaja, Seinäjoen Voima Oy, puh. 010 505 5325