Varo heikkoa jäätä Seinäjoen Kyrkösjärven sula-alueilla

Seinäjoen Voima Oy:n voimalaitoksen lämpimät jäähdytysvedet aiheuttavat talvikaudella paikallista jään sulamista ja heikkenemistä Seinäjoen Kyrkösjärvellä.

Sulan ja heikentyneen jään vaara-alueet on merkitty varoituskilvin, joita on sijoitettu järven lähestymisteiden varsille. Pyydämme jäällä liikkuvia tutustumaan kilpiin ja välttämään liikkumista vaara-alueilla. Hiihtäjiä kehotetaan pysyttelemään tehdyillä latu-urilla, koska sulakohtia on löytynyt yllättäviltäkin alueilta (esim. Kattilanevan latulaavun kohdalta).

Lisätietoja: 010 5055 338.