Puuhakkeen murskausta Seinäjoen voimalaitosalueen biokentällä

Suoritamme puupolttoaineen murskausta Seinäjoen Voiman voimalaitosalueella.

Suoritamme puupolttoaineen murskausta sähkökäyttöisellä käyttöpaikkamurskaimella Seinäjoen Voiman voimalaitosalueen biokentällä luvanmukaisesti arkisin klo 6.00–20.00 ja arkilauantaisin 8.00–18.00.

Uuden murskaimen käytön viralliset melumittaukset Seinäjoen voimalaitosalueella on tehty vuosittain ja niiden perusteella mitatut keskiäänitasot (LAeq) olivat kaikissa mittauspisteissä selvästi alle raja-arvon 55 dB ja alittivat myös yöajan normaalitoiminnan raja-arvon 50 dB.

Mahdollisista haitoista voi olla yhteydessä seuraaviin yhteystietoihin:

  • Seinäjoen Voiman Valvomo 050 416 5538 tai
  • Pasi Salo 010 505 5325 tai
  • ELY-keskus asiakaspalvelu puh. 0295 020 900, ma–pe klo 9–16, pvm/mpm.